Pocklington Takeaway

Stuarts Fish & Chips Pocklington

Pocklington | The Pavement

Stuarts Of Driffield
4 The Pavement
Pocklington, East Yorkshire
YO42 2AX
Tel: 01759 304469

Mon: 11.30am til 2pm | 4pm til 8pm
Tues: 11.30am til 2pm | 4pm til 8pm
Wed: 11.30am til 2pm | 4pm til 8pm
Thur: 11.30am til 2pm | 4pm til 8.30pm
Fri: 11.30am til 2pm | 4pm til 8.30pm
Sat: 11.30am til 2pm | 4pm til 8.30pm
Sun: 4pm til 8pm